חיבור מים זמני לנכס לצרכי בניה

טופס 2
טופס 2 הינו טופס בקשה לחיבור זמני של מים וחשמל במבנה. השלמת התהליך של טופס 2 מהווה תנאי לתחילת בניה בפועל. טופס זה מונפק למבקש ההיתר מהרשות המקומית רק לאחר שהסתיימו השלבים הראשונים בתכנון הבנייה, הכוללים קבלת היתרי בניה והגשת כלל המסמכים הנדרשים לצורך התחלת הבנייה.

אז איך זה עובד?
  בהתאם לחוק הקיים כל חיבור לרשת המים והביוב העירונית ללא ידיעת התאגיד וללא אישורו, הינו בניגוד לחוק.  תאגיד המים מבצע ביקורות שוטפות לאיתור וגילוי חיבורים לא חוקיים לרשת המים והביוב ונטילת מים ללא היתר המהווים כאמור עבירה על החוק.
עם קבלת היתר בניה וטופס 2 ע"י הרשות המקומית, על הקבלן/בעל הנכס ליצור קשר עם אגף ההנדסה בתאגיד ע"י : פניה טלפונית, שליחת דוא"ל או הגעה למשרדי אגף ההנדסה בתאגיד לצורך הגשת בקשה לחיבור זמני של האתר לרשת המים העירונית.  גורם מוסמך בתאגיד יקבע את הקוטר והמיקום הנדרשים של מד המים לבניה על בסיס הנספח הסניטרי כפי שאושר ע" התאגיד, תוך התחשבות בשיקולים הנדסיים.  במידה ויעלה כי לא קיימת בשטח ההכנה הנדרשת לחיבור מד המים הזמני, הקבלן /בעל הנכס ישלם את העלות הכרוכה בביצוע הנדרשת .
במסגרת חתימה על טופס 4 בבניה פרטית בלבד מד המים הזמני אשר שימש כמד בניה , יוסב למד מים קבוע .במעמד האכלוס ,באחריות בעל הנכס, לבצע שינוי סוג שימוש בנכס מבניה למגורים ולבצע עדכון נפשות. ובכך להוזיל משמעותית את עלויות צריכת המים בנכס.  בבניה רוויה על הקבלן לבצע הכנה מיוחדת למד המים הראשי , מד הבניה יותקן באופן זמני במיקום המיועד למונה הראשי ויוחלף בעת התקנת המונה הראשי.

התהליך בפועל:

להלן פירוט המסמכים אותם יש להגיש לצורך אספקת מד ותיבת מיגון לתחילת בנייה:
1 אישור תחילת עבודה )טופס 2.)
2 הסכם התקשרות מול מעבדה מוסמכת.
3 טופס התחייבות צרכן להתקנת מד מים – חתום )

דגשים:
1 מד המים ותיבת המיגון ירכשו מהתאגיד בלבד.
2 לכל מגרש יותקן מד מים ולא ניתן להשתמש במד מים של מגרש סמוך.
3 במקרה שמדובר במגרש ובו תהיה צריכה משותפת יותק ן מד מים ראשי המסמל את גבול אחריות התאגיד.
4 התקנת מד ותיבת המיגון תתבצע תוך 7 ימי עבודה לאחר ביצוע התשלום
5 באחריות הלקוח לעדכן אודות ביצוע התשלום
6 לאחר התקנת מד מים על ידי התאגיד, אם לא תתאפשר קריאה רציפה או יתברר כי ישנה צריכת מים ללא מדידה מד המים לא נמצא בשטח או שימצא בנכס מד מים שלא שייך לתאגיד( או קיים שיבוש של מדידת המים או חבלה שנגרמה למד המים – יחויב בעל הנכס בצריכת המים לפי הערכת מהנדס התאגיד, וכן יחויב בגין כל נזק שייגרם.
7 במידה ומד המים ייגנב – על בעל הנכס ליידע את התאגיד ולרכוש מד ותיבת מיגון חדשה

שתפו לעולם
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
הודעת חשובה
היי. אנחנו עובדים על הנגשה מלאה לאתר להתאמת האתר לכלל ציבור הגולשים. עוד מספר ימים ההנגשה תושלם.

תודה על הסבלנות :)

ניתן להמשיך לגלוש באתר כרגיל.
עיקבו אחרינו
גם באינסטגרם