מילון מושגי בניה 

אשפרה – יישום מים ע"ג הבטון, התהליך תורם לעלייה בחוזקו של הבטון בשל תהליך ההידרציה המתרחש בעיסה  הצמנטית. 

בטון – תערובת של ארבעה חומרים עיקריים: חול, צמנט, אגרגטים ומים. לעיתים מכניסים חומרים נוספים לבטון  הנקראים "מוספים". 

בקרת תכנון – בקרה, בדיקה ופיקוח על תהליך תכנון הפרויקט הכולל החזרת שרטוטים לתיקון וכספים. 

גרמושקה – מילה רוסית שפרושה אקורדיון שזוהי תכנית על נייר שבשל גודלה וצורת קיפולה נקראת כך והיא  משמשת להגשת התכנית לאישור הוועדה המקומית. 

גשר תרמי/ גשר קור – איזור בקיר או במעטפת הבניין שתכונתו התרמית )שונה מרוב האזורים שסביבו. 

גיליון עבודה – יומן עבודה אשר בו רשומים מספר הפועלים באתר, וגם רשומות של פעולות שנעשו בכל יום כגון:  יציקת קירות וכדומה. 

גוש – מספר החלקות. 

דלוחין – צנרת המשמשת להובלת מים אפורים אשר הם המים המלוכלכים. 

דוח קרקע – דו״ח ממהנדס קרקע לאחר בדיקה. בדו״ח ישנם נתונים כגון: סוג הקרקע כיצד לעבוד ודגשים.

דוח בטיחות – ניתן לקבל מכמה גורמים. דו״ח זה מכיל ליקויים שצריך לתקן באתר כולל נהלי בטיחות של עובדים. 

התנגדויות – (בקשה לביטול האישור לבניה) בדרך כלל מוגש מאנשים  

שמקימים ליד ביתם, ודבר זה סוגר אותם. גם כאשר גוף לשימור הקרקע מודיע על שטח שמור.

היטל השבחה – תשלום אשר בעל המקרקעין נדרש לשלם בשל עליית שווי המקרקעין שברשותו.

היתר בניה – אישור מהועדה המקומית שמאפשר התחלת עבודה. 

המפרט הבין משרדי – ספר כחול אשר כולל בתוכו את כל התקנים לכל הנושאים. 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה – אחראית על מרחב התכנון שבשטח הועדה. 

ויברטור (מרטט) – מכשיר המיועד לפיזור וציפוף הבטון, הדבר נעשה רק כאשר הבטון טרי.

חלקה – מגרש. 

חגורת בטון – אלמנט אשר קושר את מחציות הבית הנעשה לרוב מתחת ומעל פתחים. 

חתכים – שרטוט משני של המבנה, שרטוט החתך יורד לרזולוציה בו אנו רוצים להתבונן.

חתך – החתך הוא שרטוט דו ממדי המציג היטל של אזור מסוים בתוכנית בניצב לקרקע.

חזית – שרטוט דו ממדי המציג את סך חלקיו החיצוניים של המבנה. 

חובת פרסום – חובה לפרסם למינימום ב-3 עיתונים שונים. 

טופס 1 – בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין. 

טופס 4-(  טופס אכלוס) מאשר כניסה לבית או כל שימוש במבנה שלשמו הוא נבנה. 

טיח – שכבת כיסוי המיושמת על קירות הפנים והחוץ למראה גימור אחיד, ישנם מספר סוגים של טיח.

טפסות – מערכת המשמשת ליציקת בטון במצבו הטרי עד ליבושו. 

כיסוי בטון – עובי הבטון שצריך להיות בין מטות הפלדה לבין שטח פני החתך, הכיסוי יקבע ע"י המהנדס עפ"י  גורמים המוגדרים בתקן. 

כלונס – הינו יסוד הבניין, הינו עמוד החודר אל קרקע, כאשר חלקו העליון מחובר ליתר היסודות.

כתב כמויות – טופס שבו כתובים כל הפריטים שבבית (כמויות וסכום). 

מנהל מקרקעי ישראל – מנהל את כל אדמות המדינה. 

מנהל פרויקט – ממונה על כל הפרויקט אשר בתפקידו לבדוק לגביי הפרויקט.  

מפקח – נציג מתאם המיזם אשר מפקח על הפרוייקט. 

מפרט טכני מיוחד – הערות מיוחדות על המפרט הטכני למשל: באיזה דבק להדביק את האריח.

מנהל עבודה – עובד בשטח ממונה על הפועלים. תפקידו גם לנהל חומרים. 

מתווה יסודות – תכנית מיקום היסודות כולל איזה סוג ובאיזה מידה. 

ממונה בטיחות – חתום על כל הבטיחות באתר ומחוייב לבדוק את האתר כל כמה חודשים.

מכרז פאושאלי – ניקרע בלשון העם עבודת קבלנות, זה אומר תשלום על סך כל העבודה כולל הכול.

מכרז כמויות – זהו מכרז אשר צריך להציג בו כתב כמויות שלך לכמה ספקים, ומהיכן מזמינים.

מפרט יצרן – מפרט את המידע על החומרים אשר הוזמנו כגון: כמויות, סוג החומר ושימוש.

מבקר איכות – עובד לרוב מטעם הקבלן אשר בודק שימוש נכון בחומר וזמן עבודה יעיל.

יועצים – אנשים שהוסמכו בתחום מסוים ומייעצים כיצד ואיך להשתמש בחומרים ותכניות.

יזם – המשקיע. 

סגרגציה – פירושה היפרדות של החומרים המרכיבים את הבטון אשר יכולה להיגרם בבטון הטרי.

פיקוח על הביצוע – מתנהל ע״י מנהל העבודה אשר בודק שהכול נעשה כשורה כמו שכתוב בתקן.

פריסות – סדר הדבר בפועל למשל: פריסת ריצוף. 

פרטי בניה – תכניות וחתכים של פרטים מהתכנית הכללית נועדו לספק אינפורמציה נוספת ומפורטת יותר לגבי  האלמנט הנתון. 

פיקוח עירוני – גוף אשר אחראי על אכיפת החוק בעיר כגון: אי זריקת זבל בניה במקום לא תקין או מניעת  דרך למשאיות וכדומה. 

פיקוח משרד העבודה – (מפקחים מטעם משרד העבודה) מגיעים לרוב אחרי פעילות חשודה או מקרי קיצון.

פרצלציה – חלוקה מחדש של מגרש אדמה המשותף לכמה בעלים, על מנת לייעד חלקות אדמה לבנייה.

צמנט – חומר הטרוגני המשמש כחומר המקשר בתערובת הבטון. 

קבלן ראשי – קבלן שמבצע או לעיתים מתאם קבלני משנה אשר מבצעים את עבודתו.

קבלני משנה – קבלן אשר מבצע את העבודה בשביל הקבלן הראשי. 

רשימת פתחים – מבארת לנו בכל פתח ופתח איזה סוג חלון/דלת כוללת מידות וסוגי אלומיניום

שנת בדק – השנה ראשונה לאכלוס הדירה מבצעים רשימת תקלות והקבלן חייב לתקנם.

תכנית מתאר מקומית – תכנית המתייחסת לכל מקום ברשות המקומית. 

תכנית מתאר ארצית – תכנית המתייחסת לכל מקום במדינה וייעודו. 

תכנית בניין עיר – תב"ע, אישור שימוש בשטח הנתון. 

תכנית עבודה מפורטת – תכנית עבודה שיורדת לכל הפרטים. 

תכנית למכרז – תכנית הכוללת כתב הכמויות וכלל הציפיות (למכרז). 

תקנון – רשימת החוקים. 

תשריט – מפה עדכנית של בניין העיר. 

תקנות בניה – מפרט תהליך הרישוי למבנה חדש. 

תרשים סביבה – מראה את מיקום המגרש על סך רשת קורדינטות. 

תכנית גגות – נועדה לתת מידע על חלוקת הגגות ועל אופן הביצוע שלהם 

תכנית מודד – מפה טופוגרפית הכוללת כל דבר. 

תכנית בינוי – תכנית מפורטת של תכנון השכונות. 

תכנית עבודה אדריכלית – תכנית אדריכלות לביצוע כוללת בתוכה מידות מדויקות, גבהים ועוד.

תכנית קורות – מפרטת מיקום מדויק של כל הקורות כולל גודל וגובה 

תכנית רצפה – תכנית אשר מפרטת גודל הרצפה, עובי ובאיזה ברזל להשתמש. כל מה שנמצא ברצפה צריך  להיות כלול בתכנית. 

תיק מכרז – תיק אשר מכיל בתוכו את כל המפרטים והאישורים של הקבלן כולל כתב כמויות ותכניות. תיק זה  לרוב ניתן לבחירת הקבלן על מנת הצעת הגשה למכרז. 

תכנית העמדה – תכנית שמראה איך עומד הבית במגרש. 

תכנית לביצוע – תכנית סופית. 

 

שתפו לעולם
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
עיקבו אחרינו
גם באינסטגרם